ایرن زازیانس بازیگر سینمای ایران درگذشت!

ایرن بعد از تحمل یک دوره طولانی بیماری سرطان در بیمارستانی در تهران به تاریخ 7 مرداد سال 1391 دار فانی را وداع گفت!

جمعیت انسان حال حاظر سیاره زمین
تمدن ها
به
زودی